B.Yatırım Bankaları ve Aracı Kurumlar 


Deniz Yatırım A.Ş.
Dundas Ünlü Menkul Değerler A.Ş.
Ekspres Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
Oyak Yatırım
Finans İnvest Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
Garanti Yatırım
Global Menkul Değerler A.Ş.
HSBC Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
İş Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
PDF Kurumsal Finansman
Pragma
Turkven
Türk Eximbank - Türkiye İhracat Kredisi Bankası A.Ş.

 

 

Kamu kuruluşları ve Mesleki Linkler

Avrupa Birliği Resmi Sitesi
Avrupa Komisyonu Türkiye Temsilciliği
Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu
Bankalar Birliği
Başbakanlık
Başbakanlık Avrupa Birliği Genel Sekreterliği
Başbakanlık Devlet İstatistik Enstitüsü
Başbakanlık Devlet Planlama Teşkilatı
Başbakanlık Gümrük Müsteşarlığı
Başbakanlık Hazine Müsteşarlığı
Başbakanlık Özelleştirme İdaresi Başkanlığı
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Bağ-Kur Genel Müdürlüğü
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Sosyal Sigortalar Kurumu
Çevre Bakanlığı
Danıştay Başkanlığı
Emekli Sandığı Genel Müdürlüğü
Gelirler Genel Müdürlüğü
Hesap Uzmanları Kurulu
İstanbul Defterdarlığı
İstanbul Menkul Kıymetler Borsası
İstanbul S. M.M.M. Odası
Küçük ve Orta Ölçekli Sanayi Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı
Maliye Bakanlığı
Merkez Bankası
Özelleştirme Dairesi Başkanlığı
Resmî Gazete
Sanayi ve Ticaret Bakanlığı
Serbest Bölgelerin Web Adresleri
Sermaye Piyasası Kurulu
Türk Eximbank - Türkiye İhracat Kredisi Bankası A.Ş.
Türkiye Büyük Millet Meclisi
Türkiye Muhasebe Uzmanları Derneği
Türkiye S. M.M.M. ve Y.M.M. Odaları Birliği
Yargıtay

 

Sivil Toplum Kuruluşları

Buğday
Çekül
Kalder   
Kagider  
TEDMER   
TEV     
TİM
TOG   
Turmepa   
Tügiad
Financial Accounting Standards Board
International Federation of Accountants
LIBOR  
P.C.A.O.B.
Sarbanes – Oxley
COSO

Ekolojik Yaşam Dergisi
Çevre ve Kültür Değerlerini Koruma ve Tanıtma Vakfı
Kalite Derneği
Kadın Girişimciler Derneği
Türkiye Etik Değerler Merkezi
Türk Eğitim Vakfı
Türkiye İhracatçılar Meclisi
Türkiye Toplum Gönüllüleri Vakfı
Turkish Marine Environment Protection Association
Türkiye Genç İş Adamları Derneği


Londra Bankalar Arası Faiz Oranları